Menu


 

rustpunt logo

Regressietherapie en Reïncarnatietherapie


De basis van regressietherapie.


Regressietherapie is een methode die bewezen heeft snel en effectief te werken, zonder medicijnen en met intensieve betrokkenheid en respect van de therapeut. Er ontstaat geen afhankelijkheid naar de therapeut doordat de cliënt zelf werkt en verantwoordelijkheid neemt, zelf het contract opstelt en bijstelt, en ook voelt en inziet dat hij/zij dat zelf doet.
Het besef zichzelf genezen te hebben bevestigt en versterkt het gevoel van eigenwaarde en het vertrouwen in de eigen daadkracht van een cliënt. Dat is op zich al helend.

 

Oorsprong van klachten en problemen


Bij regressie- en reïncarnatietherapie gaan we er vanuit, dat de oorsprong van veel klachten en problemen in onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen ligt, waardoor vaak “onvrije” reacties ontstaan.
Deze ervaringen kunnen plaats hebben gevonden tijdens de jeugd, tijdens de periode voor de geboorte (de prenatale periode), maar ook in een of meer vorige levens.

 

Emotionele problemen en lichamelijke klachten


Zowel emotionele problemen, lichamelijke klachten, psychische problemen en gedragspatronen kunnen zo hun oorsprong hebben in oude, niet goed verwerkte ervaringen en de beperkende conclusies over onszelf, het leven en de wereld die we naar aanleiding van die ervaringen hebben getrokken.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat je van een bepaalde kleur schrikt, of dat een bepaalde handeling van iemand je angst inboezemt terwijl je niet kan zeggen waar dat door komt, maar ook dat je altijd op een bepaalde manier reageert op situaties die je in je leven tegenkomt en daarvan denkt dat het een karaktertrek van je is, maar dat je ergens ook voelt dat die reactie eigenlijk helemaal niet bij je past.

 

Emoties, overtuigingen en patronen


Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Echter omdat de omstandigheden nu anders zijn passen ze niet meer. Ze beperken je en veroorzaken je probleem. Met dit inzicht begint de zelfgenezing. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

 

Herbeleving tijdens een regressie.


Alles wat we in het verleden gevoeld, gehoord, gezien, gedacht, geroken en geproefd hebben kunnen we in trance opnieuw ervaren. Trance is een natuurlijk verschijnsel dat vanzelf ontstaat als we ons ergens op concentreren. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat we de dingen om ons heen bijna niet meer merken als we een spannend boek lezen of naar een boeiend televisieprogramma kijken.


Herbeleving is een heel persoonlijke ervaring. Sommige mensen zien min of meer duidelijke beelden, anderen voelen vooral hun lichaam en weer anderen “weten” het gewoon. Tijdens herbeleving blijf je je bewust van het contact met de regressietherapeut, terwijl je tegelijkertijd beelden, gevoelens en andere indrukken uit het verleden ervaart. Hierdoor ontdek je hoe die vroegere ervaring tot nu toe heeft doorgewerkt.


Als we “teruggaan” in een regressie, gaan we naar dingen van vroeger die nu storen. We dragen allemaal een groot stuk verleden met ons mee; uiteindelijk alles wat we ooit hebben meegemaakt. Veel is “ geïntegreerd” in de loop der tijd, maar niet alles. We willen niet het onderbewuste zonder meer in het bewuste tillen, maar we willen bevrijding, reiniging, loutering. Een emotionele ontlading en schoonmaking leidt tot emotionele vrede, maar het is ook een intellectuele loutering die leidt tot intellectuele vrede. Die vrede noemen we begrip.


Voor het succesvol ondergaan van regressietherapie is geloof in reïncarnatie of vorige levens niet nodig, wel de bereidheid om de eigen ervaringen serieus te nemen.

 

Hoe kom je terecht in een regressie of herbeleving?


Om in regressie te geraken dient de regressietherapeut jou daarnaar te leiden.  Er zijn verschillende methoden, al naargelang de situatie, om je in een of andere vorm van trance te brengen.  Dat kan zijn via hypnose, maar dat hoeft lang niet altijd.  Je kan die trancetoestand op een heel natuurlijke manier bereiken door bijvoorbeeld  de gevoelens en emoties die gepaard gaan met de klacht op te wekken of gewoon door het onderwerp scherp te stellen.  De regressietherapeut benut dan dat precieze moment om je naar de herbeleving te voeren.


Eens je de staat van trance bereikt hebt, komt je bewustzijn in contact met je onderbewuste, waarin alle herinneringen, emoties en "verouderde" besluiten en overtuigingen opgeslagen zijn.  Op die manier kan je die oude dingen weer oproepen en ermee beginnen werken.

 

Werken met deelpersoonlijkheden.


Ook maakt regressietherapie het mogelijk voor een cliënt de dialoog aan te gaan met verschillende delen van zichzelf die in het hier en nu voor problemen zorgen. Deze verdrongen of vergeten delen van de persoonlijkheid zijn er de oorzaak van dat mensen vast zitten in ongewenst gedrag of dat ze moe en lusteloos zijn, of pijnen en angsten hebben. Het verdringen van persoonlijkheidsdelen (uit de jeugd of eerder) is een heel normaal gebeuren, maar het kost enorm veel energie.


We merken dat wanneer we denken, dit vaak geschiedt in de vorm van een dialoog.  Wie spreekt er?  Wie luistert er?  Als we even stilstaan bij de verschillende manieren waarop we met mensen omgaan en de soms totaal verschillende houdingen die we dan aannemen, kunnen we vaststellen dat het lijkt alsof we telkens een andere rol spelen: bij de een zijn we de leraar of de wijze, bij de ander de leerling, soms worden we slachtoffer, dan weer agressor, rechter of redder, bij de een voelen we ons het kleintje, bij de ander de gelijke of misschien de grote broer of zus,…  We kunnen zelfs bij bijna iedere persoon van rol veranderen, maar voor elke persoon die we kennen gaan we een basisrol aannemen.


 Al naargelang de situatie en onze gemoedstoestand zal een bepaalde deelpersoonlijkheid van ons naar de voorgrond schuiven.  Het doel van al onze deelpersonen is meestal "het geheel dienen" en beschermen, maar ook daar schuilen wel eens verouderde opvattingen die niet meer kloppen in de huidige leefwereld van de hoofdpersoon, waardoor die dwangmatig dingen gaat doen waarvan die zelf niet begrijpt waar ze vandaan komen en waarom die zo handelt.  In de literatuur benoemt men dit vaak als onze schaduwzijden.


Je kan je dus voorstellen dat met zo’n bende volk in huis de meningen nogal eens kunnen verschillen.  Soms kunnen hun stemmen weerklinken als een marktplein, overspoeld met mensen, en waar marktkramers tegen elkaar opschreeuwen om hun waar aan te prijzen.  Zo kunnen ook onze deelpersoonlijkheden hun meningen opdringen en ware discussies en conflicten in ons hoofdje veroorzaken waardoor chaos, twijfel, innerlijk conflict, onrust en zelfs innerlijke strijd kan ontstaan.  Meestal echter zal men die stemmen niet als dusdanig horen, maar ongewenst handelen volgens de sturing die een of andere deelpersoonlijkheid oplegt. 


De therapeut kan in rechtstreeks contact komen met die deelpersoon of -personen in jou die je als een hinderlijke last ervaart.  Door ermee te praten, te onderhandelen, nieuwe visies bij te brengen of  zo nodig ermee in regressie te gaan om tot inzicht te brengen, kan de deelpersoon zijn of haar ingesteldheid aanpassen en "het geheel", jij dus, beter dienen.
Zo kunnen ook deelpersonen met positieve eigenschappen, die niet voldoende aan bod komen, omdat ze bijvoorbeeld niet durven of onderdrukt worden, door een andere deelpersoon, naar de voorgrond gebracht worden.


Door de vaak traumatische ervaringen van die persoonlijkheidsdelen te herbeleven, verliezen deze hun zuigende werking en kunnen de trauma's genezen. Dat levert energie op. Bevrijdend herbeleven levert diepe inzichten op en daardoor krijgt iemand hernieuwde kracht en innerlijke rust.

 

Reactie van het lichaam.


Het lichaam werkt na een sessie na.  Het heeft tijd nodig om alles te “zetten”. Net zoals een wond moet genezen, heeft een emotionele wond (trauma) tijd nodig te herstellen.
Hervonden krachten moeten hun plaats innemen en een cliënt heeft tijd nodig om aan het completere zelf te wennen.
Het klinkt misschien gek, maar als je nooit kon genieten, is het heel onwennig als je het vermogen om te genieten weer terug hebt en dat in je lichaam voelt.
Een erg onzekere persoon die zich nu veel zekerder voelt, heeft tijd nodig om aan zichzelf te wennen.

 

Voor wie geschikt ?


Wie regressietherapie “ondergaat”, werkt aan het proces van zelfontwikkeling en zelfontplooiing dat tegelijk zelfgenezend werkt.
Een cliënt moet in staat zijn en bereid zijn naar zichzelf te kunnen luisteren en zichzelf serieus te nemen. Dan kunnen verdrongen trauma’s en persoonlijkheidsdelen hun ervaringen en gevoelens aan de huidige persoon duidelijk maken. Dan hoeven die delen niet langer je aandacht te trekken door het veroorzaken van angst of pijn, of met het storende gedrag wat bij hun (tijd en plaats) hoort. Doordat er op een rechtstreekse manier naar hen geluisterd en “gekeken” wordt, kunnen ze hun ervaringen inzichtelijk laten herbeleven.
Zo verdwijnen de symptomen, de kwalen die bij hen horen.


Disclaimer:

Het bezoeken van deze website of het volgen van de aangeboden therapieën zijn geen vervanging van een doktersconsult, er worden ook geen diagnoses gesteld. Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over uw gezondheid steeds uw arts of medisch specialist.

Bespreek met uw huisarts de uitvoerbaarheid van raadgevingen.

 

Afspraak maken


Wens je een afspraak te maken of wil je eerst meer informatie, surf dan even naar de contactpagina voor mijn contactgegevens.

 

Genis

Gecertificeerd hypnotherapeut

National Guild of Hypnotists

 

Adres: Oudestraat 26, 3190 Boortmeerbeek
 - 
 - 
 - 
BTW: BE 0809.921.492