Menu


 

rustpunt logo

Hypnose therapie

De wondere wereld van hypnose therapie


Het is algemeen gekend dat wij slechts 10% van onze geheugencapaciteit gebruiken.  Nochtans zit alles wat we ooit waargenomen hebben in eender welke vorm (zicht, geur, gehoor, gevoel en smaak) tot in de kleinste details netjes opgeslagen in ons geheugen.  Het is een massa informatie waarvan we ons slechts een fractie kunnen herinneren in normale toestand.  In hypnose echter, kunnen we al deze informatie uit het onbewuste weer naar boven halen.  Juist dat is interessant om correcties uit te voeren in verkeerd opgeslagen of voorbijgestreefde conclusies en verbanden.


Dankzij hypnose en hypnose therapie hebben we ook de mogelijkheid om oude patronen en slechte gewoonten te corrigeren.  Je kan  de manier waarop ons onderbewuste werkt op sommige vlakken vergelijken met een computer waarin programma's draaien.  Met onze wil zijn we meestal niet in staat om ons onderbewuste te herprogrammeren, noch de programma's die we kwijt willen uit te wissen. Allerlei vervelende dingen zoals gebrek aan assertiviteit, concentratieverlies, futloosheid, onrust, slechte eetgewoonten en dergelijke kunnen door hypnose therapie met eenvoudige technieken als het ware gedeprogrammeerd worden en zo nodig vervangen worden door nieuwe positieve inzichten zodat de cliënt geen last meer zal ondervinden van wat hem of haar dwarszat.


Het is perfect mogelijk om op een gelijkaardige manier met hypnose therapie de meeste fobieën en gewoonten waar men wil van afraken kwijt te geraken.  In sommige gevallen, wanneer een te zwaar trauma aan de basis ligt, zal naar regressietherapie dienen gegrepen te worden om vooralsnog het trauma te verwerken en in te zien dat de conclusies die toen (meestal in de kindertijd) vastgelegd werden niet meer relevant zijn in het heden, waardoor het onderbewuste zal stoppen met de desbetreffende ongewenste reacties te sturen.  Door hypnose therapie en regressietherapie te combineren kunnen we zowat elke klacht die in het verleden verkeerdelijk "geprogrammeerd" werd herroepen en herstellen.


Hypnose therapie biedt ook de mogelijkheid om goede, maar zwakke eigenschappen te versterken.  Zo kan bijvoorbeeld een flinke boost gegeven worden aan het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en dergelijke van de clint.  Studenten bijvoorbeeld kunnen problemen hebben om te studeren, hetzij door concentratiegebrek, hetzij door examenvrees.  Hypnose therapie biedt op dat vlak prachtige technieken aan die deze belemmeringen wegnemen en studenten betere resultaten helpen te behalen. De hypnotherapeut helpt jouw doelen te formuleren en te behalen.

 

Hypnose


Hypnose is een heerlijke toestand van diepe relaxatie.  Zowel het lichaam als het verstand komen tot een volledige ontspanning.  Het denken verstilt aanzienlijk.  Wie ooit gehypnotiseerd werd, wil het zeker opnieuw beleven.  Hypnose is geen slaap, maar het zit tussen slapen en waken in door de verlaagde frequentie van de hersengolven.  Hierdoor is het mogelijk om toegang te krijgen tot het onderbewuste dat veel ontvankelijker is voor suggesties.  Het onderbewuste is, hoe raar het ook kan klinken, veel sterker dan de bewuste wil.


Wanneer je in hypnose bent, ben je volledig bewust van wat er gebeurt en gezegd wordt.  Je bent zelfs beter in staat om jou de sessie na afloop te herinneren dan wanneer je iets beleeft in normale "wakkere" toestand.


Vele mensen hebben een negatief beeld van hypnose.  Men kent uiteraard de shows waarin een hypnotiseur een aantal mensen allerlei gekke kunsten laat uithalen.  Dit kan alleen zolang zijn suggesties niet indruisen tegen de overtuiging, de principes, het geloof en de moraal van de gehypnotiseerde.  De hypnotiseur -en dus ook de hypnotherapeut- heeft dus geen echte macht over de gehypnotiseerde.  Hij kan alleen suggesties geven.  De gehypnotiseerde blijft altijd de basiscontrole behouden en kan, zo hij of zij dat wenst, op eender welk moment uit de hypnose komen.  Voor het welslagen van hypnose therapie is het natuurlijk wenselijk dat de cliënt zich durft "over te geven" aan de hypnotherapeut die met professionaliteit alles in het werk stelt om zijn cliënt te helpen.


Tenslotte is het zo dat elke vorm van hypnose in wezen zelfhypnose is.  Als de te hypnotiseren persoon niet wil gehypnotiseerd worden zal dat ook niet mogelijk zijn.  Wie weerstand biedt, kan niet in hypnose geraken, maar kan helaas ook niet geholpen worden met hypnose therapie.


Mijn informatieve site Hypnos(e) ontsluierd bevat een ruim aantal pagina's die een uitgebreide uitleg verstrekken over hypnose, zelfhypnose en hypnose therapie. Tevens kan je er een door mij ingesproken relaxatieoefening beluisteren om kennis te maken met het trancegevoel.

 

Hypnose therapie: Hoe wordt er gewerkt?


De eerste afspraak start met een uitvoerig intakegesprek waarin we:

  • *  een eerste kennismaking hebben,
  • *  jouw vraag bespreken,
  • *  samen een actielijst opstellen,
  • *  je uitleg geven over hypnose en waaraan jij je kunt verwachten.

Hypnose therapie heeft heel wat hulpmiddelen ter beschikking om de oorzaken van klachten aan te pakken. Er is een hele waaier aan technieken die op de informatieve pagina's over hypnose en hypnose therapie uitvoerig beschreven staan.

 

Lijst van Klachten en Problemen


 

Hypnose therapie: Voor wie geschikt ?


Zowat iedereen komt in aanmerking voor hypnose therapie op voorwaarde dat men in staat is de therapeut te vertrouwen en geen extreme angst voor hypnose heeft omdat het onmogelijk is om iemand tegen zijn of haar wil in hypnose te brengen.


Uitzonderingen zijn:

  • *  Kinderen jonger dan 8 jaar (zij hebben nog te weinig concentratievermogen)
  • *  Neurotische personen (concentratieproblemen en teruggetrokkenheid)
  • *  Mentaal gehandicapten en mensen met een IQ van minder dan 70
  • *  Paranoïde mensen (te weinig vertrouwen door hun achterdochtigheid)

Disclaimer:

Het bezoeken van deze website of het volgen van de aangeboden therapieën zijn geen vervanging van een doktersconsult, er worden ook geen diagnoses gesteld. Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over uw gezondheid steeds uw arts of medisch specialist.

Bespreek met uw huisarts de uitvoerbaarheid van raadgevingen.

 

Afspraak maken


Wens je een afspraak te maken of wil je eerst meer informatie, surf dan even naar de contactpagina voor mijn contactgegevens.

 

Extra informatie over hypnose en hypnose therapie:


 

Genis

Gecertificeerd hypnotherapeut

National Guild of Hypnotists

 

Adres: Oudestraat 26, 3190 Boortmeerbeek
 - 
 - 
 - 
BTW: BE 0809.921.492